Referenssitoimeksiantoja

Alla on listattu muutamia kehityshankkeita, joita Foxit Oy on totetuttanut vuosien 2008 – 2019 aikana. Kaikki hankkeet on tehty PK-yritys sektorilla pääosin tietotekniikka ja digibusines toimialoilla. Uusimpana yhteistyötahona on mukaan tullut Euroopan komissio. Olen toiminut vuoden 2014 alusta Horizon 2020 ohjelmassa experttinä arvioimassa SME instrumentin tukiohjelmiin lähetettyjä hakamuksia.

Kasvuyrityksen rahoituksen hankinta
Kansainvälisesti toimivalle tietotekniikka/elektroniikka-alalla toimivalle kasvuyritykselle haettiin käyttöpääomaa rahoitusmarkkinoilta. Projektin avulla yritys sai Finnveran takaaman lainan ja uuden merkittävän pääomasijoittajan. Yrityksen kasvumahdollisuudet turvattiin ja tehdyt liiketoiminnan kasvuun tähtäävät suunnitelmat voitiin toteuttaa

LTS’n päivitys ja rahoituksen hankkiminen käynnistyvälle liiketoiminnalle Liiketoimintasuunnitelman ja rahoituslaskelmien päivitys käynnistysvaiheessa olevalle digibusiness toimialalla toimivalle yritykselle, sekä rahoituksen haku business enkeleiltä ja alkuvaiheen yrityksiin sijoittavilta VC rahastoilta sekä julkisilta rahoittajilta. Mentorointi erilaisissa liiketoiminnan käynnistykseen liittyvissä kysymyksissä.

Markkinakartoitusten teko kansainvälistyville yrityksille
Kotimaiselle kansainvälisille markkinoille pyrkivälle ohjelmistoalalla toimivalle yritykselle tehty markkinakartoitus yhdessätoista Euroopan maassa. Projektissa haastateltiin potentiaalisia asiakkaita ja alan toimijoita, sekä järjestettiin ensimmäiset tapaamiset asiakkaan kanssa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Finpron konsulttien kanssa.
Vastaavanlaisia kansainsainvälistymiseen liittyviä kartoituksia ja partnerihakuja myös muitten suomalaisten kasvuyritysten kanssa. Hankkeisiin on yleensä liittynyt hankesuunnitelmien laatiminen ja projektirahoituksen järjestäminen

Keskisuuren yrityksen taloushallintoprosessien uudistaminen
Nykyisen taloushallintoprosessin kuvaus ja kehityskohteiden analysointi. Uuden prosessin kuvaaminen ja tarjouspyyntöjen teko sekä kilpailutus ulkoistetusta taloushallinnosta. Ulkoistusprojektin suunnittelu ja koordinointi sekä uuden ympäristön jatkokehitys.


Yllä mainittujen hankkeiden lisäksi Foxit Oy on ollut mukana lukuisissa muissa PK-yrityksille tehdyissä kehityshankkeissa.

Yritystiedot

Foxit Oy
Pihlajamäentie 15B
02330 Espoo, FINLAND

Alv reg 2141788-4

Risto Kettunen

Toimitusjohtaja

risto.kettunen(at)foxit.fi
Matkapuhelin +358 40 561 7738

"Practical advice that works"